Legislativa

Nejdůležitější zákony, zásady, vyhlášky a normy související s chovem ovcí a koz.