Dotace pro chovatele 2020

Dotace

Informace o dotacích

Administrace dotací 2021

  • Během měsíce září 2021 přijímají pracoviště Malhostovice-Zlobice a Hradištko prostřednictvím šlechtitelů žádosti na dotace administrované Svazem do 20. 9. 2021. S ohledem na zvýšený zájem o elektronické podání je termín prodloužen do 27. 9. 2021.
  • Dovolujeme si chovatele upozornit, že předpokladem pro e-podání je registrace do aplikace na webových stránkách Svazu (www.schok.cz) a použití bezpečného a aktualizovaného prohlížeče, jako jsou např. Google Chrome, Mozzila Firefox, Microsoft Edge či Safari
  • Chovatel potvrzuje správnost údajů uvedených na žádosti a je si vědom právních následků, které mohou nastat v důsledku uvedených nepravdivých údajů
  • Žádosti lze také podat prostřednictvím mailu či pošty. Formuláře si stáhnete – viz níže – a vytisknete. Pokud žadatel úspěšně podal žádost prostřednictvím aplikace, nepodává ji již v papírové formě.
  • V žádosti je kolonka "Institut" - jedná se zadání velikosti podniku - drobnochovatelé zapisují "mikro podnik"
  • Bankovní účet uvedený v žádosti musí být vedený na jméno žadatele. Tento účet musí být aktivní i v době zasílání dotací.
  • Doklad o bankovním účtu žadatele je nezbytnou přílohou bez ohledu na skutečnost, že nebyl změněn
  • odkaz na dotace - klikněte na www.schok.cz/dotace/2021/prehled

Odkazy:

Ministerstvo zemědělství - genetické zdroje

Zásady, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2021 ; Č. j.: 11153/2021-MZE-18133 http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/geneticke-zdroje/dotace/zasady-pro-rok-2021/

Státní zemědělský intervenční fond - národní dotace

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů ; Č. j.: 34313/2020-MZE-18133 - https://www.szif.cz/cs/nd

Dotace 2021 - žádosti

Dotace 2021 - formuláře


1.1 MB
STÁHNOUT

Dotace 2021

Zásady pro ND v roce 2021 (SZIF)


Zásady pro GZ v roce 2021 (MZe)