Ovce

ŽÁDOST O ZÁPIS DO PLEMENNÉ KNIHY A VYSTAVENÍ ZOOTECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ PRO PLEMENNÉHO BERANA

ŽÁDOST O ZÁPIS DO PLEMENNÉ KNIHY
A VYSTAVENÍ ZOOTECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ PRO PLEMENNÉHO BERANA
pocházejícího z chovu v KU

podle nařízení EU 2016/1012 a pověření Svazu chovatelů ovcí a koz z. s. k přidělení registru
Ústředního registru plemeníků (ÚRP) u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s.

Od chovatele

Kupující