Dokumenty SCHOK z.s.

Jednací řád pro chovatele podílející se na šlechtitelských programech SCHOK z.s.-platný od 26. 4…


Stanovy SCHOK z.s. platné od 25. 4.2021


Jednací řád útvarů platný od 6.4.2019


Volební řád SCHOK z.s.-platný od 16.4.2016


Podpisový řád SCHOK z.s.-platný od 19.5.2015