Dokumenty SCHOK z.s.

Jednací řád pro chovatele podílející se na šlechtitelských programech SCHOK z.s.-platný od 6.5.2019


Stanovy SCHOK z.s. platné od 6.4.2019


Jednací řád útvarů platný od 6.4.2019


Zápis z členské schůze - shromáždění delegátů SCHOK z.s., konané 6.4.2019 v Koutech


Volební řád SCHOK z.s.-platný od 16.4.2016


Podpisový řád SCHOK z.s.-platný od 19.5.2015