Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2017

  • 1. ledna 2017
  • 6 minut čtení
  • 1767
Metodika kontroly zdraví se bude provádět v chovech s kontrolou užitkovosti – aktualizované seznamy bude SVS předkládat SCHOK z.s. a asociace Dorper, u beranů a kozlů s přiděleným ústředním registrem plemeníka a v chovech s tržní produkcí mléka. Provádění zdravotních zkoušek zůstává v rozsahu metodiky roku 2016.

Stáda ovcí v kontrole užitkovosti s negativním výsledkem sérologického vyšetření na maedi-visnu z roku 2016 a nově zapojená stáda do kontroly užitkovosti budou vyšetřena na maedi-visnu. Stáda koz v kontrole užitkovosti s negativním výsledkem sérologického vyšetření na virovou artritidu a encefalitidu z roku 2016 a nově zapojená stáda do kontroly budou vyšetřena na virovou artritidu a encefalitidu. U chovů se sérologicky pozitivními zvířaty může být vyšetření v rámci metodiky kontroly zdraví provedeno po ozdravení chovu a na základě rozhodnutí příslušné KVS. Zdravotní zkoušky musí být provedeny do jednoho roku od předchozího provedení v roce 2016 a výsledek vyšetření a úkonů musí být předložen do jednoho měsíce od provedení místně příslušné krajské veterinární správě. Pokud se zdravotní zkoušky v roce 2016 neprováděly, je termín pro předložení výsledků zkoušek, vyšetření a úkonů do 31. 10. 2017.

Uveřejňujeme výňatek z Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2017 týkající se chovu ovcí a koz:

OVCE

EpC100 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT + RVK) Plemenní licentovaní berani 1 x ročně. Seznam plemenných licentovaných beranů poskytne SCHOK a Dorper Asociace cz.

EpC111 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT) V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka nebo v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší 12 měsíců, nebo která jsou v laktaci) a všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných beránků.

EpC120 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT + RVK) Všechny zmetalky - (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání.

EpC130 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B. melitensis) – VyLa (P + BV) Při podezření nakažení se vyšetřují zmetci, případně plodové obaly, jestliže matka je neznámá. KVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpC310 GENOTYPIZACE - STANOVENÍ GENOTYPU PRIONOVÉHO PROTEINU – VyLa (Real Time PCR, analýza meltingové křivky) Zvířata v rámci šlechtitelského programu podle jednotlivých plemen vybraných SCHOK a Dorper Asociace cz. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpC311 GENOTYPIZACE - STANOVENÍ GENOTYPU PRIONOVÉHO PROTEINU – VyLa (Real Time PCR, analýza meltingové křivky) Vzorek 100 ks poražených, uhynulých, utracených a živých ovcí v souladu s přílohou III. nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpC313 GENOTYPIZACE - PATERNITA – VyLa (Fragmentační analýza DNA) Vzorek se odebírá od plemenných zvířat chovatele (beránci) vybraných SCHOK a Dorper Asociace cz z hospodářství v kontrole užitkovosti. Hospodářství musí být prosté Maedi-Visna na základě vyhodnocení laboratorního vyšetření z roku 2016. V případě, že se jedná o nové hospodářství v kontrole užitkovosti, bude do parentity zařazeno až po negativním sérologickém vyšetření na Maedi-Visna. Kritérium negativního hospodářství na Maedi-Visna se netýká hospodářství s chovem plemene šumavská ovce. Pozitivní hospodářství na Maedi-Visna může být do parentity zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí příslušné KVS SVS. ÚVS SVS určí rozsah vyšetření.

EpC320 TSE - KLUSAVKA – VyLa (P + RT + HI + BV) Uhynulá nebo utracená zvířata vykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, neléčená nebo jejichž léčení není účinné v souladu s přílohou III. nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001.

EpC322 TSE - KLUSAVKA – VyLa (RT) Uhynulá, utracená a nutně poražená zvířata starší 18 měsíců nevykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, v souladu s přílohou III. nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001.

EpC400 MAEDI-VISNA – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA) Hospodářství musí být prosté na základě vyhodnocení laboratorního vyšetření z předešlého roku ze strany KVS anebo se jedná o nové hospodářství zařazené do kontroly užitkovosti, respektive již ozdravené hospodářství. Pozitivní hospodářství z předešlých let může být do monitoringu zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí příslušné KVS SVS. Seznam hospodářství v kontrole užitkovosti poskytne SCHOK a Dorper Asociace cz. V hospodářstvích (stádech) v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší 12 měsíců, nebo která jsou v laktaci) a všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných beránků.

EpC701 Q HOREČKA – VyLa - sérologické vyšetření - (ELISA) Všechny zmetalky - (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání.

KOZY

EpD100 TUBERKULÓZA – Adg - jednoduchá tuberkulinace (Bovitubal) V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka se vyšetřuje jedenkrát ročně 25% samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna).

EpD200 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis) – VyLa - KS (RBT + RVK) Všechny zmetalky – (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání.

EpD210 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis) – VyLa - KS (RBT + RVK) Plemenní licentovaní kozli 1 x ročně. Seznam plemenných licentovaných kozlů poskytne SCHOK.

EpD221 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis) – VyLa - sérologické vyšetření (RBT) V hospodářstvích (stádech) s tržní produkcí mléka nebo v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší 12 měsíců nebo která jsou v laktaci) a všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných kozlíků.

EpD230 BRUCELÓZA OVCÍ A KOZ (B.melitensis) – VyLa (P + BV) Při podezření nakažení se vyšetřují zmetci, případně plodové obaly, jestliže matka je neznámá. KVS určí rozsah vyšetření.

EpD310 TSE – KLUSAVKA – VyLa (P + RT + HI + BV) Uhynulá nebo utracená zvířata vykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, neléčená nebo jejichž léčení není účinné v souladu s přílohou III. Nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001.

EpD312 TSE – KLUSAVKA – VyLa (RT) Všechna uhynulá, utracená a nutně poražená zvířata starší 18 měsíců nevykazující změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, v souladu s nařízením Rady a EP (ES) č. 999/2001.

EpD400 ARTRITIDA A ENCEFALITIDA KOZ – VyLa - sérologické vyšetření (ELISA) Hospodářství musí být prosté na základě vyhodnocení laboratorního vyšetření z předešlého roku ze strany KVS anebo se jedná o nové hospodářství zařazené do kontroly užitkovosti, respektive již ozdravené hospodářství. Pozitivní hospodářství z předešlých let může být do monitoringu zařazeno až po ozdravení a na základě rozhodnutí příslušné KVS SVS. Seznam hospodářství v kontrole užitkovosti poskytne SCHOK. V hospodářstvích (stádech) v nichž se provádí kontrola užitkovosti, se vyšetření provádí 1x ročně. Do reprezentativního počtu zvířat se zařazuje 25 % samičích zvířat (všech plemen) starších 12 měsíců nebo jsou v laktaci, a to nejméně 50 samičích zvířat (je-li v hospodářství méně než 50 zvířat, musí být vyšetřena všechna starší 12 měsíců, nebo která jsou v laktaci) a všichni nekastrovaní samci starší 6 měsíců, vyjma jatečných kozlíků.

EpD701 Q HOREČKA – VyLa - sérologické vyšetření - (ELISA) Všechny zmetalky - (jeden odběr) odběr se provede bezprostředně po zmetání.