Dokumenty svépomocného fondu

Svépomocný fond

Je určený výhradně členům Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. Čerpání peněžních prostředků z Fondu navrhuje Správní rada fondu v souladu se Stanovami svazu a stanovenými podmínkami. Finanční prostředky jsou určené k nápravě následků živelných pohrom nebo k zajištění technického, technologického a biologického vybavení a technických postupů potřebných k rozvoji chovu ovcí nebo koz.

Pravidla pro poskytování půjček fondu


Manuál svépomocného fondu


Žádost o poskytnutí půjčky SF