Spolková Rada je orgánem Spolku, který se vyjadřuje k jeho činnosti, k naplňování jeho účelu, k činnosti volených orgánů a k budoucím záměrům Spolku. Tvoří ji členové Předsednictva, předsedové Krajských rad, předseda Rady plemenných knih ovcí a předseda Rady plemenných knih koz.

Spolková rada

Spolková Rada je orgánem Spolku, který se vyjadřuje k jeho činnosti, k naplňování jeho účelu, k činnosti volených orgánů a k budoucím záměrům Spolku. Tvoří ji členové Předsednictva, předsedové Krajských rad, předseda Rady plemenných knih ovcí a předseda Rady plemenných knih koz.

Zasedání SR 22. 04. 2021


Zasedání SR 17.03.2021


Zasedání SR 09.11.2020


Zasedání SR 26.02.2020


Zasedání SR 07.11.2019


Zasedání SR 06.05.2019


Zasedání SR 11.03.2019


Zasedání SR 22.01.2019


Zasedání SR 29.10.2018


Zasedání SR 24.09.2018


Zasedání SR 21.03.2018


Zasedání SR 10.01.2018