Rada plemenných knih ovcí je volený orgán Spolku, který svou činností naplňuje cíle Spolku týkající se tvorby a uskutečňování šlechtitelských programů ovcí. Radu plemenných knih tvoří Řídící výbor a zástupci chovatelských klubů plemen ovcí, u kterých je Spolkem vedena plemenná kniha.

Rada plemenných knih ovcí

Rada plemenných knih ovcí je volený orgán Spolku, který svou činností naplňuje cíle Spolku týkající se tvorby a uskutečňování šlechtitelských programů ovcí. Radu plemenných knih tvoří Řídící výbor a zástupci chovatelských klubů plemen ovcí, u kterých je Spolkem vedena plemenná kniha.

Zápisy

Rada PKO 12.03.2021


Rada PKO 21.02.2020


Rada PKO 22.02.2019


Důležité dokumenty

Šlechtitelské programy ovcí


10.8 MB
STÁHNOUT

Jednací řád pro chovatele podílející se na šlechtitelských programech


Řád plemenných knih ovcí


Metodika pro uznávání a rušení ŠCH ovcí


Metodika provádění UZ měření zmasilosti a protučnělosti jehňat