Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, jejíž působnost vykonává Shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů svolává k zasedání Předsednictvo alespoň jednou ročně do 30. června kalendářního roku, pokud je konání takového shromáždění v tomto období možné, jinak bez zbytečného odkladu po odpadnutí takové překážky.

Členská schůze - Shromáždění delegátů Spolku

Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, jejíž působnost vykonává Shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů svolává k zasedání Předsednictvo alespoň jednou ročně do 30. června kalendářního roku, pokud je konání takového shromáždění v tomto období možné, jinak bez zbytečného odkladu po odpadnutí takové překážky.

Členská schůze - Shromáždění delegátů 24.04.2021


Členská schůze - Shromáždění delegátů 29.07.2020


Členská schůze - Shromáždění delegátů 06.04.2019


Členská schůze - Shromáždění delegátů 21.04.2018


Členská schůze - Shromáždění delegátů 22.04.2017