Návrhu dotací za zlepšení životních podmínek malých přežvýkavců

  • 2. prosince 2016
  • 3 minuty čtení
  • 34
V pracovní skupině ministra zemědělství pro malé přežvýkavce jsme spolupracovali na návrhu dotací za zlepšení životních podmínek malých přežvýkavců.

Uvádím navržená opatření, o kterých se nyní diskutuje.
- Zajištění napájecí vody – úprava podmínek nad legislativní stanovení.
- Zajištění ohřevu napájecí vody -– běžnou praxí je, že v zimním období jsou ovce a kozy napájeny studenou napájecí vodou, ohřev vody v napájecích zařízeních by byl velkým přínosem pro správné fungování trávicí soustavy těchto zvířat, kde při napojení studenou nebo v určitém období i ledovou vodou dochází k nežádoucímu utlumení činnosti bachorové mikroflóry, což s sebou ve značné míře nese následnou nepohodu zvířete či dokonce průjmové stavy. Pro EZ je toto opatření také velmi vhodné.
- Pravidelné používání přípravků k odpuzování much a jiného obtížného létajícího hmyzu – zcela běžnou praxí v letním období je, že mouchy a další létající a bodavý hmyz velmi intenzivně obtěžují chovaná zvířata, což má za následek zvýšení jejich životní nepohody.
- Pravidelná vícenásobná úprava paznehtů malých přežvýkavců – běžně při pobytu zvířat na pastvinách či stájích dochází k nerovnoměrnému obrušování paznehtů a tím nepohodlné chůzi chovaných ovcí a koz, v rámci zvýšení životní pohody chovaných zvířat je žádoucí tuto úpravu provádět při zahájení i po ukončení pastevního období, tj. nad požadavky vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, v platném znění. Pro EZ je toto opatření také velmi vhodné.
- Pravidelné zajištění střihání ovcí – úprava podmínek nad legislativní stanovení vyhláška č. 208/2004 § 4 písm. f). Zde jde o to, že ve vyhlášce je povinnost jedenkrát ročně stříhat ovce plemen chovaných pro produkci vlny, stříhání kombinovaných, masných, plodných, dojených a jiných plemen je možné považovat za zlepšení životních podmínek.
- Sekční provoz zimoviště malých přežvýkavců – běžnou praxí je chov celého stáda matek pohromadě, což není ideální vzhledem k potřebné životní pohodě rodících a čerstvě obahněných nebo okozlených matek v zimovišti, tento stres je odstraněn organizací sekčního provozu ustájení v zimovišti po skupinách dle fyziologického stavu rodiček. Pro EZ je toto opatření také velmi vhodné.
- Chov kůzlat školkovým způsobem – zcela běžný je chov jehňat a kůzlat spolu s matkami po celou dobu jejich společného chovu. Provozování tzv. školek (ohrad umožňujících přístup pouze jehňatům nebo kůzlatům) však umožňuje v rámci lepších životních podmínek podávat jehňatům nebo kůzlatům nadstandardní speciální výživu, případně možnost ležení na podestýlce. Pro EZ je toto opatření také velmi vhodné.
- Zvětšení prostoru v zimovišti – zvětšení životního prostoru malých přežvýkavců v zimovišti nad limity dané vyhláškou č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, v platném znění, přispívá ke zlepšení jejich životní pohody.
- Podpora provádění faremní diagnostiky původce mastitid ovcí
- Podpora opatření proti napadení predátory
Pokud by jste měli zájem se do přípravy této dotace zapojit, zašlete nám Vaše náměty.

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.