Ministerstvo zemědělství opětovně upozorňuje na změnu posuzování včasnosti hlášení o narození, přemísťování a úhynech zvířat zas

  • 1. února 2017
  • 2 minuty čtení
  • 24
V souladu s pravidly EU se od 1. 1. 2017 mění posuzování včasnosti hlášení, které náleží mezi požadavky Kontroly podmíněnosti. Tato změna se promítne i do posuzování požadavku pro hodnocení způsobilosti u plateb na skot, ovce, kozy a do posuzování včasnosti hlášení v rámci národních kontrol prováděných Českou plemenářskou inspekcí (ČPI).

Za pozdní se považují všechna hlášení, která dorazí ke zpracování pověřené osobě počínaje 8. kalendářním dnem ode dne hlášené události s tím, že pokud konec sedmidenní lhůty připadne na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem lhůty pro včasné nahlášení nejbližší příští pracovní den. Sedmidenní lhůta pro zaslání hlášení je zachována, je-li posledního dne lhůty hlášení doručeno pověřené osobě (Českomoravská společnost chovatelů, a.s.), nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná pověřené osobě. Pro případ kontroly včasnosti je tedy vhodné podací lístky nejméně po dobu dvou let archivovat.

S ohledem na výše uvedené Ministerstvo zemědělství apeluje na chovatele, aby se zasíláním hlášení neotáleli a zvláště v případě elektronického způsobu komunikace jej odesílali ihned po pořízení záznamu do stájových registrů.

Nejedná se o změnu lhůty jako takové, ta zůstává pro zaslání hlášení i nadále sedmidenní, od letošního roku se však nebude k této lhůtě připočítávat čas určený na „putování“ hlášení k pověřené osobě (tzv. technická lhůta pro doručení hlášení od chovatele k pověřené osobě), ale naopak se budou zohledňovat soboty, neděle a svátky.

V této souvislosti se mění znění kontrolních otázek podmíněnosti (Cross compliance) ve vztahu k evidenci a označování zvířat PPH 7 a 8, které nově zní 7/5: „Je hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení, přemístění zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo?“ a 8/4: „Je hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení, přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo?“.

Další informace lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva zemědělství:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/aktuality/index-7.html

Stejné posuzování včasnosti hlášení jako v případě podmíněnosti bude uplatňováno i v případě hodnocení způsobilosti u plateb na skot, ovce, kozy i do posuzování včasnosti hlášení v rámci kontrol označování a evidence prováděných ČPI.

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.