Jednání členské schůze - shromáždění delegátů SCHOK z.s.

  • 25. dubna 2017
  • 2 minuty čtení
  • 38
Jednání členské schůze - shromáždění delegátů SCHOK z.s. se uskutečnilo v hotelu LUNA, Kouty 77, dne 22.4.2017 od 10,00 hodin. Podle prezenční listiny bylo přítomno 64 členů delegátů jednotlivých krajských sdružení Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.(Svaz).

Jednání probíhalo podle ohlášeného programu:
1) Zahájení - úvod - volba mandátové a návrhové komise, - volba volební komise, - určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení
3) Zpráva o činnosti Svazu v roce 2016
4) Zpráva revizní komise
5) Výsledek hospodaření a účetní závěrka 2016
6) Volby předsednictva Svazu a revizní komise Svazu
7) Projednání a schválení programu činnosti Svazu na rok 2017
8) Záměr hospodaření Svazu v roce 2017
9) Průběžná zpráva o činnosti a hospodaření Svazu v roce 2017
10) Různé – Činnost společnosti OVEKO a.s. Svépomocný fond, činnost krajských sdružení, činnost chovatelských klubů

Součástí SD byly volby předsednictava a revizní komise Svazu:
„Zvoleni byli do funkce:
předsedy Předsednictva pan Ing. Vít Mareš, nar. 29. 11. 1954;
prvního místopředsedy Předsednictva pan Ing. Tomáš Klíma, nar. 24. 11. 1966;
druhého místopředsedy Předsednictva pan Ing. Martin Hošek, Ph.D., nar. 28. 10. 1973;
s tím, že funkční období všech zvolených členů činí v souladu se stanovami Svazu 5 let.
Zvoleni byli do funkce:
člena revizní komise pan Ing. Petr Kotlaba, nar. 29.10.1954;
člena revizní komise pan Ladislav Onderka, nar. 25.06.1948;
člena revizní komise pan Igor Sikora, nar. 27. 3. 1978;
člena revizní komise pan Pavel Mach, nar. 17. 5. 1958;
člena revizní komise paní Eva Uxová, nar. 3. 1. 1963;
s tím, že funkční období všech zvolených členů činí v souladu se stanovami Svazu 5 let.“

Průběh jednání je v připojeném zápisu

Neznámý název souboru


Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.