Inovace v chovu přežvýkavců

  • 28. listopadu 2017
  • 2 minuty čtení
  • 21
V rámci projektu PRV 16/002/01110/151/000105 jsme pro Vás připravili seminář pod vedením doc. MVDr. Leoše Pavlaty, Ph. D. zaměřených na zlepšení znalosti v oblasti výživy a zdravotního stavu ovcí a koz, napříč všemi chovanými kategoriemi těchto hospodářských zvířat.

Během semináře budou například představena základní onemocnění související především s jejich efektivním chovem, způsoby preventivních opatření a po ukončení teoretické části, bude následovat ještě praktická ukázka ve formě exkurze přímo na ovčí farmě.
Kdy a kde ?
1. prosince 2017 - Nemoci malých přežvýkavců
- teorie: 9:00 až 15:00 (Městský úřad Mohelno, Mohelno 84, 675 75)
- exkurze: 15:00 až 16:00 (Farma Martina Hoška, Mohelno 7, 675 75)
Cílem seminářů je posílit vědomosti a znalosti chovatelů v oblasti
výživy a zdravotního stavu malých přežvýkavců, protože výživa je
předpokladem kvalitního zdravotního stavu chovaných zvířat a
plnohodnotné produkce (masa, mléka, vlny … ).
Zvýšení informovanosti o zdravotním stavu zvířat je podmínkou tvorby efektivních preventivních programů
snižujících podíl léčených zvířat a snižujících rizika nadměrného používání terapeutik. Snižování spotřeby
farmak je součástí snahy o vyšší efektivitu a ekonomickou prosperitu farem. Navíc vede k produkci
bezpečných potravin s minimálním rizikem výskytu reziduí účinných látek.
Cílovou skupinou beneficientů jsou především:
zemědělští podnikatelé a jejich zaměstnanci a spolupracující osoby
výrobci krmiv nebo potravin nebo jejich zaměstnanci
vlastníci zemědělské a lesní půdy nebo jejich zaměstnanci
Účastnický poplatek je 400,- Kč/osoba (300 Kč/osoba pro členy SMA ČR). Poplatek se bude hradit
v hotovosti na místě. Kapacita kurzu je 20 osob. Pro všechny přítomné je zajištěno občerstvení.
Přihlášení na seminář online:
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/vzdelavaciakce/Prehled/
- po zadání názvu pořadatele „Společnost mladých agrárníků“ se Vám zveřejní všechny semináře,
které pro Vás pořádáme i s aktivním odkazem na přihlášení
- bez přihlášení se nebudete moci daného semináře bohužel zúčastnit.
Marie Balabánová, balabanova@smacr.cz, +420 732 522 074

Neznámý název souboru


Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.