ANIMAL TECH 11.-14. 5. 2017

  • 15. března 2017
  • 7 minut čtení
  • 20
Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu - jednička v oboru ve střední Evropě. ANIMAL TECH se v roce 2017 bude konat v Brně na Výstavišti společně s Národní výstavou hospodářských zvířat, Veletrhem udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO, Národní výstavou myslivosti a včelařskou výstavou. Tento komplex veletrhů byl vytvořen ve spolupráci s partnery a spoluorganizátory - profesními asociacemi, státní správou, samosprávou a odborným školstvím.

Nosnými tématy veletrhu jsou chovatelství, genetika, veterinární lékařství, technologie a zemědělská technika pro živočišnou výrobu. Veletrh je určen především odborníkům - chovatelům, zootechnikům, zemědělcům a veterinárním lékařům.
Národní výstava hospodářských zvířat v roce 2017 v Brně je největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. Přes 800 kusů zvířat - skotu, ovcí, koz, prasat a koní je předvedeno v Národních šampionátech, přehlídkách a hodnoceních za účasti českých i mezinárodních porotců. Na 200 českých a zahraničních vystavovatelů zde prezentuje chovatelské technologie, veterinární a reprodukční techniku, krmiva a zemědělské stroje. Výstava se těší velké popularitě odborné i laické veřejnosti. Výstavní areál v době akce navštíví bezmála 45 000 návštěvníků.
Národní výstava myslivosti. Myslivost a lovectví má u nás i v zahraničí dlouhou historii a tato tradice přetrvává až do současnosti. V rámci Národní výstavy myslivosti je prezentován vývoj myslivosti, chovu a lovu zvěře, ochrany zvěře a jejího životního prostředí. Národní výstava myslivosti představuje odborné i široké veřejnosti bohatou přehlídku mysliveckých a loveckých potřeb včetně výstava loveckých trofejí, a to jak z českých, tak i zahraničních honiteb, doprovázená výstavou mysliveckých uniforem. Její součástí je také expozice loveckých zbraní, střeliva a optických systémů. Výstavu doplňuje lesnická pedagogika s důrazem na edukaci dětí ve vztahu k přírodě. V neposlední řadě je výstava věnovaná i kynologům.
NATUR EXPO BRNO se zaměří především na udržení vody v krajině, rozvoj protipovodňových prvků, omezení dopadů sucha, rozvoj venkovské krajiny a posílení agroturistiky. Veletrh bude umístěn v pavilonu F okolo centrální expozice s vodním tokem. Doprovodný program se zaměří na praktické provádění adaptačních opatření souvisejících se změnou klimatu, především na následky extrémů počasí – sucho, eroze, přívalové srážky. Prezentovat se bude také financování adaptačních opatření.

Stánek našeho Svazu a výstavu plemen ovcí a koz najdete společně s ostatními zvířaty v pavilonu P. Počítáme také se stánkem v režii OVEKA a.s., kde budeme nabízet návštěvníkům naše tradiční občerstvení. Předvádění zvířat chceme obohatit o přehlídku výrobků z ovčí vlny a kozí srsti a na sobotu a neděli jsme společně s chovateli prasat pozvali řeznického mistra Františka Kšánu.
Chovatelům nabízíme aktivní účast a možnost předvedení svých zvířat nebo produktů z Vašich farem a zapojení se do doprovodného programu, přihlášku najdete v příloze. Přihlásit se musíte do 10. 4. 2017!!!!
Vám, kteří se budete chtít veletrhu Animal Tech 2017 zúčastnit nabízíme firemní pozvánku našeho Svazu. Chcete-li využít naší nabídky na zvýhodněné vstupné 60 Kč na veletrh, zaregistrujte se podle následujícího návodu. Registrační kód je: 16BS8B6B3F
Postup registrace firemní pozvánky:
- jděte na stránky www.animaltech.cz
- klikněte na banner "REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ"
- vyberte veletrh podle pozvánky, poté zadejte kód 16BS8B6B3F
- vyplňte zobrazený formulář a odešlete
Po registraci a platbě vstupenky online Vám bude emailem zaslán voucher (pdf), který si vytiskněte. PDF se vstupenkou pak použijte na turniketech ke vstupu na veletrh.
V případě problémů s registrací pozvánky, volejte na Helpdesk tel.:+420 541158331
Telefonní linka je v provozu vždy Po - Pá, 9:00-15:00 h.
Registrační kód lze použít opakovaně pro libovolný počet registrací.

DOPROVODNÝ PROGRAM Národní výstavy hospodářských zvířat a veletrhu ANIMAL TECH 2017
11. 5. Čtvrtek Den chovatelů MASNÉHO SKOTU
Místo konání: Pavilon P – předvadiště dojeného skotu
• 10.00 - 10.45
Slavnostní zahájení výstavy – kočárový průvod, slavnostní projevy hostů
• 12.00 – 12.30
Ukázka normandského skotu
• 13.00 – 14.00
Ukázka kolekce dojeného skotu
• 14.00 – 15.30
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT PLEMENE BROWN SWISS
Místo konání: Pavilon P – předvadiště masného skotu
• 11.00 – 17.00
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MASNÉHO SKOTU, přehlídka, hodnocení s odborným komentářem, předání cen vyhodnoceným chovatelům
• 11.00 – 17.00
soutěžní přehlídka dle jednotlivých plemen a kategorií
Místo konání: Pavilon P – malé předvadiště
• 12.00 - 13.00
Přehlídka a hodnocení prasat s odborným komentářem
• 13.00 - 16.00
Předvádění ovcí a koz
12. 5. Pátek Den chovatelů HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU
Místo konání: Pavilon P – předvadiště dojeného skotu
• 10.00 - 14.30
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU
Přehlídka, hodnocení s odborným komentářem. Vyhlášení šampiónky a předání cen vyhodnoceným chovatelům
• 15.00 – 15.30
Ukázky normandského skotu
• 15.30 – 16.30
Ukázky kolekcí dojeného skotu
Přehlídka, hodnocení s odborným komentářem. Vyhlášení vítězky a předání cen vyhodnoceným chovatelům
Místo konání: Pavilon P – předvadiště masného skotu
• 10.00 – 17.00
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MASNÉHO SKOTU, přehlídka, hodnocení s odborným komentářem, předání cen vyhodnoceným chovatelům
• 10.00 – 17.00
soutěžní přehlídka dle jednotlivých plemen a kategorií
Místo konání: Pavilon P – malé předvadiště
• 11.00 - 12.00
Předvádění a hodnocení prasat s odborným komentářem
• 12.00 - 15.00
Předvádění a hodnocení ovcí a koz
13. 5. Sobota Den chovatelů OVCÍ, KOZ A PRASAT
Místo konání: Pavilon P – předvadiště dojeného skotu
• 10.00 - 13.00
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT SKOTU JERSEY
Přehlídka, hodnocení s odborným komentářem. Vyhlášení šampiónky a předání cen vyhodnoceným chovatelům.
V rámci Národního šampionátu proběhne hodnocení nové kategorie „Dítě a tele“
• 14.00 – 15.00
Ukázky kolekcí dojeného skotu
Místo konání: Pavilon P – předvadiště masného skotu
• 10.00 – 12.00
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MASNÉHO SKOTU, přehlídka, hodnocení s odborným komentářem, předání cen vyhodnoceným chovatelům
• 10.00 – 12.00
soutěžní přehlídka dle jednotlivých plemen a kategorií
• 12.00 – 17.00
Přehlídka a prezentace ostatních masných plemen
Místo konání: Pavilon P – malé předvadiště
• 9.00 - 10.00
Předvádění ovcí a koz
• 10.00 - 10.30
Ukázky zpracování skopového a vepřového masa – František Kšána
• 10.30 - 12.30
Klasifikace beranů a kozlů
• 12.30 – 13.00
Ukázky zpracování skopového a vepřového masa – František Kšána
• 13.00 – 14.00
Předvádění prasat
• 14.00 – 16.00
Ukázky zpracování skopového a vepřového masa – František Kšána
Rožnění býka
14. 5. Neděle Den chovatelů ČERVENOSTRAKATÉHO SKOTU A KONÍ
Místo konání: Pavilon P – předvadiště dojeného skotu
• 10.30 - 13.30
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU, přehlídka, hodnocení s odborným komentářem, předání cen vyhodnoceným chovatelům
• 13.30 – 14.30
Ukázka kolekcí dojeného skotu
• 14.30 – 15.00
Ukázka normandského skotu
Místo konání: Pavilon P – předvadiště masného skotu
• 10.00 – 11.00
Soutěžní přehlídka plemenných býků
• 11.00 – 12.30
Soutěž chovatelských skupin masných plemen
• 12.30 – 14.30
Soutěž Junior teamu ČSCHMS Praha
• 12.00
Vyhlášení výsledků „MISS SYMPATIE“
Místo konání: Pavilon P – malé předvadiště
• 9.00 - 10.00
Předvádění prasat
• 10.00 – 10.30
Ukázky zpracování skopového a vepřového masa – František Kšána
• 10.30 – 11.30
Předvádění ovcí a koz
• 11.30 – 12.00
Ukázky zpracování skopového a vepřového masa – František Kšána
• 12.00 – 13.00
Předvádění ovcí a koz
• 13.00 – 15.00
Ukázky zpracování skopového a vepřového masa – František Kšána
11. – 14. 5. 2017
Farma John Deere – volná plocha K
• Ukázky výcviku koní, westernových soutěží, prezentace hřebců
• Extreme trail
• Rančerské práce
• Koně amerických plemen paint horse, appaloosa, quarter horse
• Welsh pony
• Ukázky klasických i nových westernových disciplín ve spolupráci s Paint Horse Clubem ČR (ranch trail, ranch pleasure, horsemanship, halter)
• Módní přehlídky jezdeckého vybavení

Provozní doba, vstup na výstavu
11. - 13. 5. 2017 9.00 - 18.00 hod
14. 5. 2017 9.00 - 16.00 hod
Vstupné na výstavu
Základní vstupné
pouze při platbě online přes web zde: etickets.bvv.cz
110,- Kč
Vstupné na místě 180,- Kč
Zlevněná vstupenka
děti 6 - 15 let, studenti s potvrzením o studiu, senioři nad 65 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 130,- Kč
Registrace firemní pozvánky a platba online 60,- Kč
Rodinné vstupné
platí pro 2 dospělé a 1 až 4 děti ve věku 6 - 15 let 300,- Kč
Děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby
Doprovod držitele průkazu ZTP/P ZDARMA
Ceny jsou uvedeny vč. DPH
Vstupenka na veletrh neplatí jako jízdenka na MHD!
Parkovné
PARKOVIŠTĚ (venkovní)
jednorázové 150,- Kč/den vč. DPH
EXPOPARKING (kryté parkoviště u 4. brány)
hodinová sazba 20,- Kč/hod. vč. DPH

Plánek


Přihláška


Podmínky


Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.