Pozvánka


19. mezinárodní konference a setkání chovatelů ovcí a koz v Seči

  • 11. října 2016
  • 8 minut čtení
  • 19
Dovolujeme si Vás pozvat na 19. Setkání chovatelů ovcí a koz – Seč 4. – 5. 11. 2016.

Mezinárodní konference chovatelů ovcí a koz.


V letošním roce jsme pozvali přednášejí ze Slovenska a Polska, kteří Vám ve svých vystoupeních přiblíží chov ovcí a koz ve svých zemích. Budeme se věnovat aktuálním tématům od novinek v zemědělské politice až po veterinární problematiku. Přivítáme mezi sebou řadu našich zajímavých přednášejících. Sobotní program bude zaměřen na praktické školení ovládání portálu farmář, ústřední evidenci ovcí a koz, problematiku velkých šelem a zabezpečení ovcí před jejich útoky, výstavbu a údržbu oplocení pastevních areálů a komunikaci mezi plemennými knihami ovcí a koz a chovateli. Věříme, že se aktivně zapojíte do jednotlivých diskusí a přispějete tak tím k úrovni mezinárodní konference.
Konference se koná v Junior centru Seč, okres Chrudim.
Adresa: Čs. pionýrů 197, 538 07 Seč
Telefon: 469 676 113
Program:
Pátek 4. 11. 2016
8,30 – 9,30 Příjezd účastníků, prezence, ubytování

9,30 – 12,00 Zahájení mezinárodní konference
- Výhled rozvoje chovu ovcí a koz v ČR, podpory pro chovatele ovcí a koz v dalším období – Ing. Jiří Hojer, ministerstvo zemědělství ČR
- Informace o činnosti Českomoravské společnosti chovatelů a. s. – Doc. Dr. Ing. Josef Kučera, ČMSCH a.s.
- Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace v roce 2017, Provádění genotypizace a ověřování parentity ovcí jako prevence proti scrapie, uznávání statusů rizika TSE v chovech ovcí a koz – MVDr. Martin Beňka, SVS ČR
- Poznatky z kontrolní činnosti České plemenářské inspekce – Ing. Zdena Majzlíková, ČPI
- Zelená nafta pro chovatele ovcí a koz – Ing. Arnošt Pleskot, ASZ
- Výsledky kontroly užitkovosti ovcí a koz a vyhlášení nejlepších chovů ovcí a koz - Ing. Mareš, Ing. Konrád, SCHOK z.s.
Přestávka 60 minut – oběd

13.00 – 15.00 Vystoupení slovenských a polských hostů – vedoucí bloku Ing. Tomáš Klíma, Ing. Michal Milerski, PhD.
- Príprava na bahnenie v stáde mäsových a dojných oviec v chove firmy Keľo a synovia, s.r.o. - MVDr. Patrik Keľo; zootechnik spoločnosti
- Optimalizácia mimosezónnej produkcie mlieka z hľadiska výživy bahníc a organizácie práce - Ing. Igor Nemčok, RD Hron Slovenská Ľupča
- Chov čistokrvných oviec plemena zošľachtená valaška a realizácia ovčích produktov z chovu oviec PD Liptovské Revúce - Ing. Anna Kováčiková, PD Liptovské Revúce
- Propagace jehněcího masa v Polsku – Dr. hab. Andrzej Junkuszew, Mgr. Inž. Paulina Dudko
15.00 - 17.00 Sekce chovu ovcí – vedoucí bloku Ing. Martin Hošek, PhD.
- Možnosti vyžití datového úložiště vytvořeného ČMSCH a.s. pro chovatele ovcí a koz – zástupce ČMSCH a.s.
- Organizace a provádění genotypizace a parentity ovcí – Mgr. Ondřej Štěpánek, SVÚ Jihlava
- Rozbor plemenných hodnot u ovcí – Ing. Michal Milerski, PhD., VÚŽV Uhříněves
- Odezva na šlechtitelský program u plemene suffolk – Ing. Martin Ptáček, ČZU Praha
- Pastevní porosty po delší době úporného sucha - Ing. Ivan Houdek, šlechtitelská stanice DLF-Seeds, s.r.o.,

15.00 – 17.00 Sekce chovu koz - vedoucí bloku Ing. Richard Konrád
- Legislativní požadavky při výrobě a prodeji mléčných výrobků – Ing. Milena Krejsová, kozí farma Nový Dvůr
- Buněčné elementy ovlivňující kvalitu ovčího a kozího mléka – Ing. Jana Rychtářová, PhD.,VÚŽV Uhříněves
- Změna organizace zpracování vzorků mléka z kontroly užitkovosti ovcí a koz v LRM ČMSCH a.s. - Ing. Pavel Kopunecz, ČMSCH a.s.
- Veterinární problematika chovu koz – MVDr. Jan Sedlák, Šošůvka
17.00 – 19.00 Jednání chovatelských klubů
Přestávka 60 minut – večeře

Od 20,00 - Společenský večer, hudba a tanec za doprovodu skupiny Scara band

Sobota 5. 11. 2016
8,30 – Snídaně
9,00 – 12,00 Praktické semináře, vedoucí bloku Ing. Vít Mareš:
Seminář A
- Školení ovládání portálu Farmář, vedení ústřední evidenci ovcí a koz na portálu Farmář Agrokonzulta Žamberk
Seminář B
- Vlci u nás, aktuální výskyt, situace v Evropě. Jak chovat ovce v oblastech ohroženými velkými šelmami - Miroslav Kutal, Hnutí Duha Olomouc
- Výstavba a údržba oplocení pastevních areálů - Ing. Pavel Žďárský, Agrotrans s.r.o.
- Výživa ovcí a koz – Anna Pazderková Hrnečková, Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.
- Komunikace mezi plemennými knihami ovcí a koz a chovateli – Ing. Vít Mareš, SCHOK z.s..

12,00 – Ukončení mezinárodní konference
12,00 – 13,00 Oběd
Program bude probíhat v jednotlivých pracovních blocích. Při každém bloku bude probíhat moderovaná pracovní diskuze.
V průběhu konference bude k dispozici poradenské středisko ústřední evidence - zástupce ČMSCH a.s., nabídka zajištění antiparazitik prostřednictvím ČMSCH a.s., prezentace krmivářských firem a firem zajišťujících hospodářské potřeby pro chovatele.
Účastnický poplatek pro člena Svazu je 500 Kč + 300 Kč za ubytování. Pro ostatní účastníky konference je tento poplatek stanoven ve výši 700 Kč + 300 Kč za ubytování. Návštěvníci, kteří se zúčastní pouze jednoho dne konference, zaplatí jednorázový poplatek 500 Kč. Poplatky se vybírají při prezenci konference.
Na 19. Mezinárodní konferenci zveme všechny členy i nečleny Svazu a širokou odbornou veřejnost.
Změna programu jednotlivých sekcí vyhrazena – sledujte www.schok.cz.
Těšíme se na Vás! Za pořadatele Ing. Vít Mareš

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.