Evidence hospodářství a zvířat

Registrace hospodářství

Žadatel postupuje podle pokynů Českomoravské společnosti chovatelů a.s.
https://www.cmsch.cz/evidence-a-oznacovani-zvirat/ovce,-kozy/registrace-provozovny/

Přehlášení zvířat od prodávajícího

Přehlásit zvířata od prodávajícího (případně objednat ušní známky a dohlásit dodatečně na vaše hospodářství, pokud zvíře není zaevidováno)
https://www.cmsch.cz/evidence-a-oznacovani-zvirat/ovce,-kozy/vedeni-ue/