Změny v hlášení v ústřední evidenci HZ

  • 24. května 2021
  • 2 minuty čtení
  • 575
Upozornění na změnu v hlášení odsunu na dočasné hospodářství v ústřední evidenci

Vážení chovatelé,

musíme Vás upozornit na změnu v hlášení odsunu na dočasné hospodářství. Pokud chovatelé vedou evidenci ovcí na Portále farmáře, musí od 30.4.2021 uvádět číslo občanského průkazu kupujícího. Pokud číslo občanského průkazu kupujícího neuvedete, odsun na dočasné hospodářství se neprovede! Změna vychází z novely Vyhlášky č. 136/2004 Sb. č. 174/2019, která vstoupila v platnost 11.7.2019.

Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. usilovně jedná o tom, aby se toto omezení zrušilo!

23.4.2021 zveřejnila ČMSCH, a.s. v Novinkách na www.cmsch.cz:

UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE OVCÍ A KOZ

Odsun na dočasné hospodářství bude od 30.4.2021 možný pouze pro fyzické osoby s platným občanským průkazem. Místo původního vyplnění rodného čísla, trvalé adresy, adresy dočasného hospodářství chovatele, na jehož dočasné hospodářství bylo zvíře přemístěno, se bude vyplňovat číslo OP, jméno a příjmení. Pokud nebude číslo OP uvedeno, nebo uvedené nebude nalezeno v registru obyvatel, bude odsun zvířat z hospodářství odmítnut. Adresa dočasného hospodářství, kam bylo zvíře přemístěno, se vyplňuje pouze v případě, kdy se liší od adresy trvalého pobytu uvedené v OP. V souvislosti tímto budou dne 29.4.2021 nasazeny odpovídající úpravy i na Portál farmáře:

• do vedení stájových registrů na Portálu farmáře

• do hlášení odsunu ovcí a koz z Portálu farmáře

Pro zasílání papírových hlášení používejte formulář Hlášení o přemístění ovcí a koz na dočasné hospodářství.

Tato změna je v souladu se zněním vyhlášky Vyhlášky č. 136/2004 Sb.