Zasílání žádostí o zápisy do PK

  • 16. listopadu 2020
  • minuta čtení
  • 551
Vážení chovatelé, pokud využíváte poštovní služby pro zasílání např. žádostí o zápis do plemenné knihy, prosím, věnujte maximální pozornost vypsání doručovací adresy, vč. jména. Aktuální kontakty jsou k dispozici v každém čísle Zpravodaje. Doporučujeme využívat elektronickou cestu - https://www.schok.cz/ovce/?show=public. Děkujeme.