Vyplácení dotací za rok 2020

  • 14. prosince 2020
  • minuta čtení
  • 844
Dochází ke změně termínů vyplácení dotací u některých dotačních titulů

Vážení chovatelé,

jak jistě víte, došlo v roce 2020 ke změně při vyřizování dotací pro chovatele ovcí a koz, které jsou administrovány naším Svazem. Týká se to dotací, které mají vztah ke šlechtění a plemenitbě ovcí a koz, především dotací na kontrolu užitkovosti, na vedení plemenných knih, na plemenné berany a kozly a jejich produkci včetně testace. Od letošního roku jsou tyto dotace vyřizovány Státním zemědělským intervenčním fondem. Podle posledních informací, které Svaz obdržel, budou dotace vyplaceny v lednu 2021. Důvodem je zajištění maximálních sazeb těchto dotací pro chovatele.

Uvedená změna výplaty dotací se netýká dotací na genetické zdraoje ovcí a koz. Tedy na šumavky, valašky a na bílé a hnědé kozy. tyto dotace jsou administrovány jako dosud a jejich výplate bude provedena do konce roku 2020.