Ušní známky a čipové identifikátory

  • 21. června 2021
  • 2 minuty čtení
  • 1264
Od 21.4.2021 musí všechny čipové identifikátory obsahovat ušní číslo zvířete.

Vážení chovatelé,

v dubnu 2021 došlo ke změně struktury čísla uvedeného na elektronické známce s čipem, dovolujeme si shrnout základní informace, které se uvedené problematiky týkají.

Cituji informaci zveřejněnou na stránkách ČMSCH : „V souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, kterým se doplňuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec”, které nabývá účinnosti od 21.4.2021, nelze již pro označení ovcí a koz k exportu objednat terčíkové ušní známky s čipem, které NEOBSAHUJÍ v čipu identifikační číslo zvířete.

Od 21.4.2021 musí všechny čipové identifikátory obsahovat ušní číslo zvířete.

Po tomto datu je třeba před vlastním exportem zvířat objednat potisk a naprogramování elektronické ušní známky s konkrétním číslem zvířete, které odpovídá centrální evidenci zvířat, tj. číslem uvedeným na plastové vizuální známce.

Elektronická ušní známka pro export zvířete bude vydána jako duplikát k této vizuální známce. Stejně jako v minulosti je třeba objednávku na elektronické ušní známky zaslat na ČMSCH a.s. Hradištko.

Základní kroky pro vyplnění formuláře objednávky:

https://www.cmsch.cz/tiskopisy,-dokumenty/#317

zvolte formulář ČIPY - Duplikáty ovce - objednávka

Duplikát může být vystaven pouze zvířatům zapsaným v ústřední evidenci evidovaných na konkrétním hospodářství žadatele.

1. Uveďte Vaši fakturační adresu. Čipy je oprávněn objednat pouze majitel hospodářství uvedeného na tiskopisu. Uveďte telefon a jméno osoby zodpovědné za zpracování objednávky a datum jejího vyhotovení.

2. Zapište osmimístné číslo hospodářství.

3. Křížkem označte dodavatele – křížkem označte firmu od které známku objednáváte (ČMSCH, a.s. nebo AGROTRANS, s.r.o.). Jednomu zvířeti lze jako duplikát objednat jeden kus čipu.

4. Číslo zvířete uvádějte včetně kódu země a kodexu (např. CZ 12345 072). Pokud žádáte o duplikát pro zvíře dovezené ze země EU, které má původní číslo přidělené v zemi jeho původu, napište do objednávky maximálně patnáctimístný kód (2 znaky kódového označení země původu + 13 znaků).

Obdobně lze elektronické známky objednat prostřednictvím přístupu na Portál farmáře.

Ing. Vít Mareš

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.