ÚKZÚS - používání hnojiv

  • 1. prosince 2021
  • 2 minuty čtení
  • 750
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje zemědělce na změny vyplývající z aktuální legislativy. Jedná se zejména o informace ve vztahu k povinnosti vedení elektronické evidence hnojiv pro zemědělce hospodařící na ploše nad 20 ha a informace k povinnostem zpracování bilance dusíku pro subjekty hospodařící ve zranitelných oblastech.

Zdroj ASZ

Od 1. ledna 2022 vstoupí v platnost povinnost vedení elektronické evidence hnojiv výnosů sklizených hlavních a vedlejších plodin. Ta se vztahuje na zemědělce, kteří hospodaří na více než 20 hektarech.

K této věci bych ráda zdůraznila, že ASZ považuje elektronickou evidenci hnojiv pro zemědělce od 20 ha za další navýšení byrokracie dopadající opět především na menší zemědělce. ASZ vystupuje od počátku aktivně proti této povinnosti nebo aspoň za její zmírnění - minimálně zvětšení obhospodařované výměry, od které bude tato povinnost zavedena. Mze v této věci vyšlo ASZ vstříc a původní hranici zvýšila poměrně zásadně na 200 ha, nicméně na základě návrhu poslance Kotta tuto hranici opět snížil dokonce na pouhých 20 ha Zemědělský výbor sněmovny. Samozřejmě budeme pokračovat ve snaze tuto úpravu ještě změnit.

Dále je v TZ připomenuto zemědělským subjektům hospodařícím ve zranitelných oblastech, že od letošního roku vešla v platnost povinnost zpracovat bilanci dusíku (vstupy x výstupy) za daný hospodářský rok.

Bilance musí být poprvé zpracována do 31. 12. 2021 za období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021.

Zde si můžete přečíst celou tiskovou zprávu:

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_informace-kontroly-oblast-krmiv.html

K bilanci dusíku zasílám ještě následující:

Výpočet bilance dusíku

Bilance je od letošního roku povinná pro zemědělce ve zranitelných oblastech. Odkaz na excelový program pro její výpočet a potřebné informace najdete na webu http://www.nitrat.cz. Po vložení údajů o plodinách a hnojení program vypočítá nejen bilanci dusíku, ale i fosforu a draslíku. Vedle splnění povinnosti tak získáte orientační přehled o hospodaření se živinami.

Pokud jste zařazeni mezi zpravodajské jednotky pro ČSÚ, s výhodou využijete automatický přepočet minerálních hnojiv na živiny. Program pak sestaví údaje o spotřebě všech hnojiv přesně podle požadavku výkazu Zem 6-01, který je nyní rozesílán k vyplnění.

V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit (e-mail:

poradenstvi@vurv.cz).

Bilance dusíku byla zavedena v reakci na nezlepšující se kvalitu vod v České republice.

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.