SZIF - nové informace

  • 24. března 2020
  • 3 minuty čtení
  • 249
Informace ze stránek SZIF

Zdroj - ASZ

Dobrý den,

na stránkách SZIF se v posledních dnech objevilo několik důležitých informací, jejichž souhrn vám přinášíme:

Informace pro žadatele o Zemědělské národní dotace, kteří podávali žádost pro rok 2020 v listinné podobě Žadatelé, kteří si v letech 2017, 2018 a 2019 podali motivační formulář či předběžnou žádost o Zemědělské národní dotace (dále jen „ZND“) pro rok 2020 v listinné podobě nebo v roce 2019 podali žádost o ZND pro rok 2020 v listinné podobě, jsou povinni doplnit kontaktní údaje a bankovní spojení k registračnímu číslu žádosti o ZND na Portálu farmáře SZIF. Stejně tak je nutné, aby žadatel podal formulář Prohlášení o kategorii podniku.

Zdroj: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/narodni_dotace/narodni_dotace/1584529081869.pdf

Prodloužení termínů pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014-2020 V souvislosti s krizovou situací vyvolanou šířením koronaviru COVID-19 jsou prodlouženy termíny pro podání žádostí o platbu z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Dne 20. 3. 2020 byla schválena změna Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“).

Zdroj: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/prv2014/aktuality/1585036636596.pdf

SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 17. VÝZVU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU RYBÁŘSTVÍ 2014 - 2020

Dne 24. března 2020 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o podporu Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 v rámci 17. výzvy příjmu žádostí.

Zdroj: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/opr2014/aktuality/1585041736240.pdf

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů V sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy (8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů) byl umístěn formulář Ohlášení vstupu do opatření ZZP 2020. Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2020 žadatel nalezne na cestě: https://www.szif.cz/cs/prv2014-811

v sekci „Ke stažení“ – Formuláře ohlášení a žádostí.

https://www.szif.cz/cs/CmDocumentrid=/apa_anon/cs/zpravy/prv2014/aktuality/1585037633323.pdf

PGRLF přijímá opatření na podporu českých zemědělců Společnost PGRLF bude v odůvodněných případech akceptovat odložení splátek u stávajících komerčních úvěrů, bude tedy poskytovat úrokovou podporu i na splátkách, které budou na základě ujednání mezi úvěrující bankou a klientem PGRLF odloženy oproti původnímu splátkovému kalendáři, a to při dodržení maximálních lhůt uvedených v pravidlech programu. V případě úvěrů poskytnutých přímo společností PGRLF lze žádat o uvolnění či snížení zástav peněžních vkladů, které nyní slouží jako zajištění poskytnutých úvěrů, a dále pak bude umožněn i odklad splátek jistiny úvěrů poskytnutých PGRLF, a to vždy na základě individuálního posouzení. Veškeré žádosti klientů je možné podat elektronicky a budou individuálně posouzeny.

Zdroj: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/zpravy/narodni_dotace/pgrlf/1585048548184.pdf

Hlavní kancelář ASZ ČR

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.