Ptačí chřipka - mimořádná opatření SVS

  • 24. listopadu 2021
  • minuta čtení
  • 74
Státní veterinární správa vydala mimořádná opatření v souvislosti s ptačí chřipkou

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s nárůstem případů ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky H5N1 v České republice i jinde v Evropě vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní platností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od dnešního dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Nařízení zároveň omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže. Cílem přijímaných opatření je minimalizace rizika zavlečení nákazy do chovů.

Tiskovou zprávu SVS naleznete na https://www.svscr.cz/svs-kvuli-vlne-ptaci-chripky-zakazuje-chov-drubeze-pod-sirym-nebem/

Text mimořádného opatření naleznete na https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/ptaci-chripka-v-cr/