Povinný přístup na Portál farmáře od r. 2023

  • 16. listopadu 2021
  • minuta čtení
  • 232

Zdroj ASZ

Vážení chovatelé,

v poslední době se objevily nejednotné informace ze strany SZIF a MZe o tom, odkdy bude platit povinnost používat Portál farmáře při komunikaci se SZIF, tedy i pro nárok na výplatu přímých plateb. ASZ požádalo MZe o vyjasnění a na základě odpovědi ředitelky odboru přímých plateb Ing. Kateřiny Bělinové vás informujeme, že povinnost přístupu do Portálu farmáře bude platit až pro rok 2023 (tzn. ne již v roce 2022).