Podpora Moravskoslezského kraje a Svazu

  • 25. listopadu 2020
  • minuta čtení
  • 59
Moravskoslezský kraj a SCHOK z.s. podpořil Krajské sdružení SCHOK MSK

Ačkoliv Krajské sdružení MSK SCHOK z.s. pracovalo v omezeném režimu, zapříčiněném nákazovou situací, podařilo se nám využít finanční podpory z Moravskoslezského kraje a získat dotaci z programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ na podporu osvěty a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti chovu ovcí a koz, projekt dofinancoval SCHOK z.s. .

Získané prostředky byly použity na nákup výukového stanu, edukativních rollupů, mobilních boxů pro zvířata a kolovrátek. Krajské sdružení SCHOK MSK tak získalo stálé prostředky, kterými bude prezentovat způsob chovu ovcí a koz, jejich přínos pro člověka a význam chovu v krajině a zemědělství.

Děkujeme tímto Moravskoslezskému kraji a SCHOK z.s. za vynaložené prostředky.

Martin Carbol

předseda Krajského sdružení Moravskoslezského kraje SCHOK z.s.