Plnění DZES 8 v roce 2023

  • 19. srpna 2022
  • 3 minuty čtení
  • 1340
Přinášíme aktuální informaci

Zdroj: MZe a ASZ

Plnění DZES 8 v roce 2023

Obecně se povinnost vyčlenit neprodukční plochu rozšířila, v návaznosti na technické konzultace s EK, o další možnost, tzn. v DZES 8 platí:
a) povinnost vyčlenit alespoň 4 % neprodukčních ploch prostřednictvím (pouze) úhorů, krajinných prvků nebo ochranných pásů

nebo

b) povinnost vyčlenit alespoň 7 % neprodukčních ploch, včetně ploch s meziplodinami a plodinami vázajícími dusík, přičemž alespoň 3 % je prostřednictvím (pouze) úhorů, krajinných prvků nebo ochranných pásů.

Přepočítací koeficient je 0,3 pro meziplodiny, dále 1 pro dusík vázající plodiny, ochranné pásy a úhor, zvýšený koeficient mají pouze krajinné prvky.

Pro úhor v DZES 8 předpokládáme téměř stejné podmínky jako v aktuálním greeningu, tzn. stanovené plodiny, povinnost evidence v LPIS jako „U“ od 1. 1. (v případě zpožděného legislativního procesu pak pro rok 2023 s pozdějším datem), přítomnost a údržba porostu od 1. 6. do 15. 8. (pozor tento termín je v nové SZP o měsíc delší než v greeningu), po dobu kontrolního období vyloučení produkce (seče či pastvy) a po dobu trvání úhoru zákaz používání přípravků na ochranu rostlin.

Případné výjimky pro DZES 7 (rotace plodin, omezení plochy) a DZES 8

Aktuálně je v řešení případné využití výjimek pro DZES 7 a 8 pro rok 2023, které vyplývají z Nařízení Komise (EU) č. 2022/1317. To nabízí členským zemím možnost přijmout prostřednictvím úpravy Strategického plánu výjimku při uplatňování zmíněných standardů. Ministerstvo zemědělství je připraveno výjimky implementovat, nicméně tento krok nesmí ohrozit schvalování Strategického plánu, zejména SEA hodnocení. Případné přijetí výjimek proto bude záležitostí veřejného projednání SEA hodnocení, které se uskuteční dne 25. 8. 2022 (POZVÁNKA na veřejné projednání - https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/zakladni-informace/aktualni-informace-k-priprave.html). V praxi, v případě přijetí, by bylo možné předem vyčleněné úhory (tzn. v LPIS evidované s „U“ již k 1. 1., případně k pozdějšímu stanovenému datu) osít i jinou plodinou než definovanou pro úhor a využít plochu pro produkci, nicméně s výjimkou kukuřice, sóji a rychle rostoucích dřevin.

Výjimky se vážou pouze k DZES, tzn. podmínky ekoplatby – celofaremní či prémiové musí být komplet splněny!

Důležitá informace

S ohledem na nejasné výklady, doplňujeme informaci, že obecně se podmínky budou vztahovat až na porosty založené v roce 2023, tzn. aktuální ozimy se i příští rok budou kontrolovat podle nynějších pravidel a např. rotace plodin (zde je v řešení možnost výše popsané výjimky), omezení plochy plodiny na SEO DPB na max. 10 ha nebo zakládání ochranných pásů v ekoplatbě bude platit až pro jařiny 2023. Přehled podmínek plánuje Ministerstvo zemědělství zveřejnit během následujících dní.

ASZ

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.