PGRLF -doložení dokladů

  • 18. října 2023
  • minuta čtení
  • 417
Program FINNANČNÍ PODPORA POJIŠTĚNÍ

Zdroj: ASZ ČR

Pokud jste v roce 2023 zaregistrovali Žádost o podporu v rámci programu FINANČNÍ PODPORA POJIŠTĚNÍ, dle Pokynů pro poskytování finanční podpory pojištění PGRLF v programu „Finanční podpora pojištění“, máte povinnost doložit PGRLF do 31. 10. 2023:

  1. Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok (prostřednictvím formuláře, který stanoví PGRLF a zveřejní na www.pgrlf.cz), podepsané žadatelem a pojišťovnou,
  2. doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek apod.).

PGRLF Vás tímto vyzývá k doložení výše uvedených dokumentů nejpozději do 31. 10. 2023, a to prostřednictvím datové schránky, držitele poštovní licence, osobně či prostřednictvím místně příslušného pracoviště SZIF. Při doručování poštou je rozhodné datum podání poštovní zásilky k přepravě.

V případě nedoložení těchto dokumentů v požadované formě a termínu bude Vaše žádost o podporu navržena k zamítnutí, či v případě již uzavřené smlouvy o poskytnutí podpory nebude podpora vyplacena.

Celou zprávu najdete zde: https://www.pgrlf.cz/2023/10/03/vyzva-k-dolozeni-podkladu-pro-vyplatu-podpory-pojisteni-pro-rok-2023/

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.