Ochrana stád před útokem vlka - pozvánka na seminář

  • 9. listopadu 2021
  • minuta čtení
  • 125
Seminář k praktickým otázkám stavby elektrických mobilních ohradníků s ohledem na ochranu stád před útokem vlka

Vážení chovatelé,

z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jsme obdrželi pozvánku na terénní seminář k praktickým otázkám stavby elektrických mobilních ohradníků za účelem zajištění ochrany stád před útoky vlka obecného.

Seminář se uskuteční dne 15.11.2021 (pondělí) od 9.00h v sídle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, Police nad Metují.

Upozorňujeme zájemce na nezbytnost potvrzení účasti (viz pozvánka) s ohledem na zajištění zázemí semináře.

Pozvánka na seminář