Návrat vlka do české krajiny-videoseriál Selský rozum

  • 1. března 2021
  • minuta čtení
  • 357

Zdroj: ASZ

O tom, zdali je návrat vlků do současné české krajiny žádoucí a jaká pozitiva, nebo negativa z toho plynou, se v současné době vede emotivní diskuse nejen mezi ochránci zvířat a zemědělci, ale i mezi samotnými chovateli hospodářských zvířat, zejména pak ovcí. Názory řady z nich si můžete poslechnout v únorovém díle videoseriálu Asociace soukromého zemědělství ČR Selský rozum.

https://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/videoserial-selsky-rozum-navrat-vlka-do-ceske-krajiny.html