Definice Mladého zemědělce

  • 16. března 2023
  • minuta čtení
  • 327
Přinášíme informaci PGRLF o úpravě pokynů programu Zemědělec. Úprava se týká především definice Mladého zemědělce nebo možnosti podpory nákupu plemenných zvířat. Tyto pokyny se vztahují na žádosti zaregistrované ode dne 15. března 2023.

Zdroj: PGRLF, ASZ ČR

Podpora v rámci Programu Zemědělec je investiční podporou zaměřenou na realizaci dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj produkce podniků zemědělských prvovýrobců.

Nově lze podat žádost do tohoto programu spolu s čestným prohlášením a přílohami elektronicky prostřednictvím internetové adresy http://zadost.pgrlf.cz . Vedle toho je stále možné podat žádost o podporu včetně všech příloh na místně příslušném pracovišti SZIF, MZe, PGRLF nebo prostřednictvím jiných fondem k tomu určených subjektů.

S novou úpravou pokynů programu Zemědělec se mohou klienti seznámit na http://www.pgrlf.cz . Žadatelé se rovněž mohou informovat na infolince 704 688 699 či na mailu info@pgrlf.cz .

Célá zpráva na https://www.pgrlf.cz/2023/03/15/spolecnost-pgrlf-a-s-upravuje-pokyny-programu-zemedelec/

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.