12. kolo Programu rozvoje venkova

  • 5. února 2021
  • minuta čtení
  • 803
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo informaci, že v roce 2021 plánuje vypsat dvě kola Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství včera zveřejnilo informaci, že v roce 2021 plánuje vypsat dvě kola Programu rozvoje venkova. Zahájení příjmu žádostí ve 12. kole je plánováno na 15. června 2021. Níže citujeme z tiskové zprávy MZe:

Zemědělci budou moci letos čerpat podporu z operací: 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců. Tento krok umožní podpořit zemědělské podnikatele a zpracovatele zemědělských produktů v jejich investicích, aby mohli lépe čelit důsledkům krize vyvolané COVID-19. Do 12. kola budou zařazeny rovněž operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce. Spuštění 12. kola příjmu žádostí PRV je možné díky dodatečným finančním zdrojům na podporu oživení zemědělství a venkovských oblastí pro roky 2021 a 2022, které jsou členským státům rozděleny dle přechodného nařízení EU. Uzavřít závazky je nutné do konce roku 2022.